Informacje szkolne

Autobus szkolny - dowozy i odwozy

stan na 01.09.2018r.

Na przystanek proszę przychodzić 5 min wcześniej.
Za bezpieczeństwo uczniów w czasie dowozów autobusem odpowiedzialny jest opiekun. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu na przystanek szkolny i podczas powrotu dziecka z przystanku do domu ponoszą rodzice.

Zasady korzystania z dowozów

 • W czasie oczekiwania na autobus szkolny należy zachowywać się kulturalnie. Nie wolno krzyczeć, przezywać koleżanek i kolegów, nie popychać się, nie dokuczać innym, nie używać wulgarnych słów.
 • Uczeń może wsiadać do autobusu i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach (przystanek autobusowy, podjazd przy szkole).
 • W miejscu zatrzymania się autobusu przejście uczniów na drugą stronę ulicy odbywa się tylko pod opieką opiekuna.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów samowolnie opuszczających miejsca zbiórek do odwozu (przystanek, podjazd przy szkole).
 • Rano, po dotarciu do szkoły, uczniowie udają się do świetlicy szkolnej pod opieką opiekuna dowozów lub innej osoby do tego upoważnionej.
 • Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej przed odjazdem autobusu odbierane są ze świetlicy szkolnej przez opiekuna dowozów.
 • Podczas jazdy autobusem uczniom nie wolno: zmieniać swojego miejsca, szczególnie podczas jazdy autobusem, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, zachowywać się hałaśliwie, swoim zachowaniem stanowić zagrożenia dla innych osób, klękać na siedzeniu, wystawiać rąk za okno, wyrzucać przedmiotów przez okno, używać wulgarnego słownictwa, przywłaszczać sobie rzeczy, które do niego nie należą, żądać zatrzymania się autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, rozmawiać z kierowcą.
 • W czasie jazdy autobusem uczniowie podporządkowują się poleceniom opiekuna lub kierowcy autobusu.
 • O niestosownym zachowaniu się ucznia opiekun informuje wychowawcę klasy, pedagoga, dyrektora szkoły, a ci, rodziców dziecka.
 • Za nieprzestrzeganie powyższych uczeń ponosi konsekwencje zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania.
 • Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
TYGODNIOWY ROZKŁAD
dzień dowóz odwóz
pn 8.00 9.40 13.30 15.05 15.55
wt 8.00 9.40 13.30 15.05 15.55
śr 8.00 9.40 13.30 15.05 15.55
czw 8.00 9.40 13.30 14.15 15.55
pt 8.00 9.40 12.35 13.30 14.15
SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD
dowóz na 8.00 dowóz na 9.40
Świtały 7.00 Świtały 8.50
Łojewo 7.02 Łojewo 8.52
Dąbrówka 7.10 Dąbrówka 9.00
Wiszno 7.12 Wiszno 9.02
Bobrowniki 7.15 Bobrowniki 9.05
Skibin 7.20 Skibin 9.10
Szwecja 7.22 Szwecja 9.12
Wiatrowo 7.35 Wiatrowo 9.25
Damno 7.45 Damno 9.35

Dzwonki/ przerwy

8.00 - 8.45
(1)
8.50 - 9.35
(2)
9.45 - 10.30
(3)
10.45 - 11.30
(4)
11.40 - 12.25
(5)
12.35 - 13.20
(6)
13.25 - 14.10
(7)
14.15 - 15.00
(8)
15.05 - 15.50
(9)

Zajęcia dodatkowe

stan na 01.09.2018r.

 • Matematyczne:
  • klasa 6 - pani Joanna Rusak
 • Plastyczne:
  • klasy 1 - 4 - pani Małgorzata Kozłowicz
  • klasy 5 - 8 - pani Małgorzata Kozłowicz
 • Chór szkolny - pani Małgorzata Kozłowicz:
  • klasy 1 - 4
  • klasy 5 - 6
  • klasy 7 - III gimnazjum
 • Dziennikarskie - pani Dorota Rusak:
  • klasy 5 - 7
 • Ortograficzne - pani Brygida Ostrowska:
  • klasa 2
 • Teatralne - pani Natalia Dobosz:
  • klasa 4
 • "The mystery bag- brain friendly learning" (Tajemniczy worek - nauczanie przyjazne mózgowi), innowacja języka angielskiego
  • oddział 0a - pani Michalina Drewniak
 • "Taniec - nasz sposób na zdrowie i pomysł na ekspresję emocji", ZUMBA i inne tańce
  • klasy 4 - 8 - pani Michalina Drewniak
 • „Zabawa z głoskami i sylabami”, innowacja logopedyczna
  • klasy 1 - 3 - pani Katarzyna Dietrich - Urbanek
 • „Świat wokół nas”, innowacja przyrodnicza
  • klasy 4 - 5 - pan Jarosław Hajka
 • „Zabawy, tańce i muzyka regionu Kaszub”, innowacja regionalna
  • klasy 1 - 3 - pani Jolanta Puchalska
   i pani Małgorzata Kozłowicz
 • „Zajęcia muzyczno - ruchowe”
  • oddział 0b - pani Małgorzata Kozłowicz
 • „Geometria wokół nas”, innowacja matematyczna
  • klasy 5a i 5b - pani Kamila Milewska
 • „Teatr z językiem - teatr języka kaszubskiego i angielskiego”
  • klasy 5 - 8 - pani Aleksandra Bodnar
 • Grupy klas 1 - 3:
  • klasy 1 - 2 - pani Jolanta Puchalska
  • klasa 3 - pani Jolanta Puchalska
 • Grupy klas 4 - 8:
  • klasy 4 - 5a - pani Aleksandra Bodnar
  • klasy 5b - 6 - pani Aleksandra Bodnar
  • klasy 7 - 8 - pani Aleksandra Bodnar
 • Nauka własnej historii i kultury Kaszubów:
  • klasy 5 - 6 - pani Aleksandra Bodnar
  • klasy 7 - 8 - pani Aleksandra Bodnar
 • Edukacja polonistyczna / matematyczna:
  • klasa 3 - pani JJolanta Puchalska
 • Język polski:
  • klasy 4, 8, III gimnazjum - pani Natalia Dobosz
  • klasy 5a, 5b, 6, 7 - pani Dorota Rusak
 • Matematyka:
  • klasy 4, 7, III gimnazjum - pani Ewelina Lasota
  • klasy 5a, 5b, 6, 8 - pani Kamila Milewska
 • Język angielski / język niemiecki:
  • klasa III gimnazjum - pani Michalina Drewniak
 • Grupy prowadzi pan Dominik Kaczmarek:
  • klasy 1 - 2
  • klasy 3 - 4
  • klasy 5 - 6
  • klasa 7
 • Pani Bożena Cieślicka:
  • klasy 2 - 3
  • klasy 6 - 7
 • Pani Joanna Wojtaś:
  • klasa 4
 • Pani Agnieszka Nowicka:
  • klasa III gimnazjum
 • Pani Jolanta Puchalska:
  • klasa 3
 • Pani Bożena Cieślicka i pani Natalia Dobosz:
  • klasa 4
 • Pani Bożena Cieślicka:
  • klasa 7
 • Pani Bożena Cieślicka, pani Kamila Milewska, pan Dominik Kaczmarek i pani Natalia Dobosz:
  • klasa 8
 • Prowadzi pan Krzysztof Rodziewicz, grupy:
  • klasa 3
  • klasa 5b
  • klasy 7 - 8
  • klasa III gimnazjum
 • Prowadzi pan Krzysztof Rodziewicz, grupy:
  • klasy 7 - 8
  • klasa III gimnazjum
 • Matematyczne:
  • klasa 6
   poniedziałek godz. 8.50 - sala nr 16 - pani Joanna Rusak

Samorząd Uczniowski

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Michalina Drewniak, nauczycielem współpracującym jest Pani Jolanta Puchalska.

Wyjątki z Regulaminu Samorządu Uczniowskiego:

§.1 W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Damnie działa Samorząd Uczniowski, dalej zwany „Samorządem”.
§.2 Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły ...

Cały regulamin

Plan pracy SU

X

październik 2018

 1. Dzień Edukacji Narodowej - przygotowanie gazetki okolicznościowej - 10.10.2018r.
 2. Pasowanie na ucznia klasy I szkoły podstawowej - wręczenie upominków, przemowa podczas uroczystości - 19.10.2018r.
 3. Konkurs plastyczny "Jest Polska!” - wykonanie plakatu z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości Polski dla klas 1 - 8 i III gim.- konkurs klasowy - do 23.11.2018r.
 4. Otrzęsiny klasy 4 - wręczenie upominków, przemowa podczas uroczystości - 29.10.2018r.
X I

listopad 2018

 1. Akcja "100 życzeń dla Polski” z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości Polski - przygotowanie stu serc z życzeniami dla Polski - 5.11.2018r.
 2. Uroczyste obchody Święta Niepodległości - wykonanie gazetki okolicznościowej przez zarząd - 9.11.2018r.
 3. "Nasza szkoła w barwach narodowych” - konkurs na patriotyczny wystrój sal lekcyjnych - 9.11.2018r.
 4. "Dzień zdrowej przekąski” - sprzedaż zdrowych przekąsek - 15.11.2018r.
 5. Szkolne Święto Dyni - wykonanie rzeźb z dyni - 28.11.2018r.
 6. Wieczór wróżb andrzejkowych połączony z zabawą andrzejkową - wróżby przygotowane przez klasy wraz z wychowawcami, dyskoteka andrzejkowa dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8/III gim. - 29.11.2018r.
 7. Gazetka "Hejt! Komentuj, nie obrażaj!” - przygotowanie gazetki - listopad 2018r.
X I I

grudzień 2018

 1. Akcja charytatywna „Zbierania książek dla dzieci w szpitalu w Słupsku” - udział uczniów w akcji - 03.12 – 19.12.2018r.
 2. "I Ty możesz zostać Św. Mikołajem!” Mikołajki w naszej szkole - spotkania mikołajkowe w klasach, słodki poczęstunek przygotowany przez SU, dzień bez pytania - 06.12.2018r.
 3. "Jeden wyjątkowy dzień w roku”. Organizujemy wigilie klasowe - spotkania wychowawców z uczniami, zorganizowanie wigilii klasowych, gazetka świąteczna SU, wykonanie i wysłanie kartek świątecznych do zaprzyjaźnionych instytucji - do 21.12.2018r.
 4. Przegląd kolęd i ozdób świątecznych. Jasełka klas 1-3 SP - pomoc w organizacji, udział w jasełkach - 21.12.2018r.
 5. Udział w akcji "Szlachetna paczka” - zbiórka prezentów dla potrzebujących, współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariusza - listopad / grudzień 2018r.
I

styczeń 2019

 1. Udział w Ogólnopolskim XXV Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariusza - 13.01.2019r.
 2. Galaretkowy Dzień - sprzedaż galaretek - 16.01.2019r.
 3. Jak pracowaliśmy w I półroczu roku szkolnego 2018/2019? Podsumowanie pracy SU.
I I

luty 2019

 1. Dzień Piżamy - uczniowie przychodzą do szkoły w piżamach - 04.02.2019r.
 2. "Bawmy się!” Zabawa karnawałowa w naszej szkole - zorganizowanie zabawy karnawałowej dla uczniów klas 4 - 8 i gimnazjum, konkurs na najciekawszy, oryginalny strój karnawałowy - 07.02.2019r.
 3. "Bawmy się!” Zabawa karnawałowa w naszej szkole dla klas 0 - 3 - zorganizowanie zabawy karnawałowej dla klas 0 - 3, konkurs na najciekawszy, oryginalny strój karnawałowy - 08.02.2019r.
 4. Konkurs na "Bałwana z klasą” - konkurs na ulepienie najciekawszego bałwana - luty 2019r.
 5. Ferie zimowe. Jak bezpiecznie bawić się i zdrowym wrócić do szkoły? - sporządzenie gazetki na tablicy SU, pogadanki wychowawców w czasie godzin wychowawczych - luty 2019r.
I I I

marzec 2019

 1. Międzynarodowy Dzień Kobiet - przygotowanie kartek z życzeniami przez chłopców - 08.03.2019r.
 2. Zielony dzień - uczniowie przychodzą do szkoły ubrani na zielono - 20.03.2019r.
 3. Powitanie wiosny w naszej szkole - konkursy - 21.03.2019r.
I V

kwiecień 2019

 1. Dzień w piżamie - uczniowie przychodzą do szkoły w piżamach - 03.04.2019r.
 2. Mistrz Sudoku - konkurs międzylekcyjny - 04.04.2019r.
 3. Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3. Maja Dzień Flagi - wykonanie gazetki okolicznościowej przez zarząd SU - 30.04.2019r.
 4. Szkolny konkurs na wielkanocne życzenia i kartkę wielkanocną - wykonanie przez uczniów kartek wielkanocnych, układanie życzeń. wysłanie kartek do zaprzyjaźnionych szkół i instytucji.
 5. Wielkanocne zwyczaje i obyczaje - wykonanie gazetki okolicznościowej przez zarząd SU.
V

maj 2019

 1. Festyn Rodzinny w naszej szkole - malowanie twarzy, zabawy taneczne, kiermasze - 11.05.2019r.
 2. Akcja ekologiczna "Na ratunek pszczołom” - organizacja apelu o charakterze ekologicznym, konkurs - 24.05.2018r.
V I

czerwiec 2019

 1. "Wszystkie Dzieci nasze są!” Międzynarodowy Dzień Dziecka; "Mam Talent” - festiwal projektów; "Dzień dobrej oceny” - przygotowanie gazetki o prawach dzieci, prezentacja na tablicy SU; ognisko - 03.06.2019r.
 2. Zakończenie działalności Samorządu Uczniowskiego - festiwal projektów; "Dzień dobrej oceny” - podsumowanie działalności SU w mijającym roku szkolnym, kolicznościowa gazetka - 20.06.2019r.

Zarząd SU

Patryk Różański - klasa 8
Szymon Wiśniewski - klasa III gimnazjum
Julia Czylkowska - klasa 5a szkoła podstawowa
Kalina Binczycka - klasa 1
Martyna Maciąg - klasa 2
Oskar Salomoński - klasa 3
Lena Banak - klasa 4
Brajan Tkaczyk - klasa 5a
Ewa Kasprowicz - klasa 5b
Nikola Mrowiec - klasa 6
Julia Ostrowska - klasa 7
Miriam Żynda - klasa 8
Aleksandra Gaja - klasa III

Informacje

Termin: zostanie ustalony po feriach

„Dzień piżamy”.

Plan działań:

0b - 3:

Miejsce:
hol szkoły na II piętrze

Sposób realizacji:
1) Uczniowie przychodzą do szkoły przebrani w piżamy.
2) O godzinie 11:40 wszystkie klasy spotykają się w holu, następuje liczenie uczniów ubranych w piżamy.
3) Uczniowie biorą udział w ,,piżamowych” zawodach sportowych (rzut poduszką, bieg w jednym kapciu itd.”
4) Odśpiewanie klasowej kołysanki - znanej lub wymyślonej.
5) Wspólny piżamowy taniec.
6) Rozdanie nagród dla klasy, w której najwięcej osób ubrało piżamę.

4 - 8 i III:

Miejsce:
sala gimnastyczna

Sposób realizacji:
1) Uczniowie przychodzą do szkoły przebrani w piżamy.
2) O godzinie 8:50 wszystkie klasy spotykają się w sali gimnastycznej, następuje liczenie uczniów ubranych w piżamy.
3) Uczniowie biorą udział w ,,piżamowych” zawodach sportowych (rzut poduszką, bieg w jednym kapciu itd.”
4) Odśpiewanie klasowej kołysanki - znanej lub wymyślonej.
5) Wspólny taniec ,,Piżamowa belgijka”
6) Rozdanie nagród dla klasy, w której najwięcej osób ubrało piżamę.
7) Założenia dodatkowe: w ,,Dzień piżamy” przebrani uczniowie nie piszą niezapowiedzianych kartkówek i nie są wywoływani do odpowiedzi ustnej.

Wolontariat

Opiekunem Klubu Wolontariusza jest Pani Bożena Cieślicka.

Statut Szkoły § 15 ust. 2:
W ramach działalności Klubu Wolontariusza uczniowie w szczególności:

1) zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego i środowiska naturalnego;
4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz Szkoły;
5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej; 6) promują ideę wolontariatu w Szkole.

Planowane akcje Klubu Wolontariusza

X

październik 2018

 1. Porządkowanie bezimiennych grobów na cmentarzu parafialnym w Damnie.
 2. Zbiórka makulatury - od października do maja.
X I

listopad 2018

 1. Przeprowadzenie akcji Nakrętki dla podopiecznych Fundacji „Nadzieja”- cały rok szkolny.
 2. Przygotowania do Akcji Szlachetna Paczka.
 3. Szkolenie wolontariuszy.
X I I

grudzień 2018

 1. Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.05 grudnia 2018r.
 2. Udział w projekcie Dzieci Zwierzakom - „Poznaj, Zrozum, Pokochaj”. Współpraca z Fundacją Centaurus.
 3. Akcja świąteczna „Szlachetna Paczka” zbiórka słodyczy i produktów spożywczych dla samotnych emerytów i rencistów mieszkających w obwodzie Szkoły Podstawowej w Damnie.
 4. Udział w Gali Wolontariatu zorganizowanym przez Centrum Wolontariatu w Słupsku.
I

styczeń 2019

 1. XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizacja WOŚP na terenie szkoły. Współpraca z SU SP.
 2. Akcja „korepetycje koleżeńskie”.
 3. Podsumowanie pracy w I semestrze.
I I I

marzec 2019

 1. Pomoc przy organizacji VIII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Rytm i Melodia".
 2. Akcja nakrętki c.d.
I V

kwiecień 2019

 1. Pomoc przy organizacji XIX Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas 3 - ch.
 2. Korepetycja koleżeńskie c.d.
V

maj 2019

 1. Korepetycje koleżeńskie - pomoc uczniom osiągającym słabe wyniki w nauce.
 2. Festyn Rodzinny. Współpraca z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej w Damnie.
V I

czerwiec 2019

 1. Podsumowanie całorocznej pracy.

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza przez cały rok szkolny wspomagają również SU i biorą udział w różnych programach społecznych.
Plan pracy może ulegać modyfikacji przez wpisanie nowych zadań o czym będziemy informować.

Informacje

W miesiącu grudniu i styczniu członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza będą brali udział w akcji świątecznej „Szlachetna Paczka” oraz w 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia jest Pani Bożena Cieślicka.
Przyjmuje w każdy piątek w sali 105 w godzinach od 9.35 do 10.45.

Statut Szkoły § 87

1. W Szkole działa Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, który powołany jest do ochrony praw i wolności uczniów.
2. Kandydatem na Rzecznika może być nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, który wyrazi zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji. Powołuje go Dyrektor Szkoły.
3. Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata.
4. Rzecznik działa w oparciu o Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, który określa środki działania i tryb postępowania w sprawach spornych.
5. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek uczniów, nauczycieli, innych pracowników Szkoły lub z własnej inicjatywy.

Cały regulamin

Działania Rzecznika

 1. Popularyzowanie wiedzy na temat praw ucznia i pracy Rzecznika Praw Ucznia:
  1. opracowanie i udostępnienie na tablicy ogłoszeń SU praw i obowiązków ucznia wynikającego ze Statutu Szkoły.
 2. Popularyzacja wśród uczniów, rodziców i nauczycieli podstawowych praw dziecka:
  1. przedstawienie informacji o prawach dziecka.
 3. Pełnienie dyżurów według ustalonego terminu:
  1. ustanowienie czasu pracy Rzecznika Praw Ucznia przeznaczonych dla przyjmowania skarg zgłaszanych przez uczniów.
   Termin: każdy piątek, godz. 9.45 - 10.30, sala 105
 4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w sprawach dotyczących praw ucznia oraz ich przestrzegania:
  1. spotkanie z Samorządem Uczniowskim.
 5. Czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia określonych w obowiązujących w szkole unormowaniach wewnętrznych:
  1. Statut Szkoły,
  2. Szkolny Regulamin Oceniania,
  3. ocenianie zachowania.
 6. Składanie semestralnych sprawozdań Radzie Pedagogicznej:
  1. sprawozdanie z pracy Rzecznika Praw Ucznia, znajomości przez uczniów ich praw, występujących w szkole problemach.

Informacje

Statut Szkoły § 88 ust. 1:
Do zadań Rzecznika należy
w szczególności:

1) egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących uczniów;

2) przeciwdziałanie łamaniu praw dziecka i ucznia w Szkole;

3) upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i ucznia wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

4) zgłaszanie propozycji rozwiązań prawnych w dokumentach wewnątrzszkolnych dotyczących uczniów;

5) przedstawianie na zebraniu Rady Pedagogicznej problemów związanych z przestrzeganiem praw dziecka i ucznia;

6) wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach w sprawie zawieszenia kar wynikających z naruszenia przepisów określonych w Statucie;

7) współdziałanie z pedagogiem szkolnym, Samorządem Uczniowskim i Dyrektorem Szkoły.

Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry