Informacje szkolne

Autobus szkolny - dowozy i odwozy

stan na 01.09.2018r.

Na przystanek proszę przychodzić 5 min wcześniej.
Za bezpieczeństwo uczniów w czasie dowozów autobusem odpowiedzialny jest opiekun. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu na przystanek szkolny i podczas powrotu dziecka z przystanku do domu ponoszą rodzice.

Zasady korzystania z dowozów

 • W czasie oczekiwania na autobus szkolny należy zachowywać się kulturalnie. Nie wolno krzyczeć, przezywać koleżanek i kolegów, nie popychać się, nie dokuczać innym, nie używać wulgarnych słów.
 • Uczeń może wsiadać do autobusu i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach (przystanek autobusowy, podjazd przy szkole).
 • W miejscu zatrzymania się autobusu przejście uczniów na drugą stronę ulicy odbywa się tylko pod opieką opiekuna.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów samowolnie opuszczających miejsca zbiórek do odwozu (przystanek, podjazd przy szkole).
 • Rano, po dotarciu do szkoły, uczniowie udają się do świetlicy szkolnej pod opieką opiekuna dowozów lub innej osoby do tego upoważnionej.
 • Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej przed odjazdem autobusu odbierane są ze świetlicy szkolnej przez opiekuna dowozów.
 • Podczas jazdy autobusem uczniom nie wolno: zmieniać swojego miejsca, szczególnie podczas jazdy autobusem, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, zachowywać się hałaśliwie, swoim zachowaniem stanowić zagrożenia dla innych osób, klękać na siedzeniu, wystawiać rąk za okno, wyrzucać przedmiotów przez okno, używać wulgarnego słownictwa, przywłaszczać sobie rzeczy, które do niego nie należą, żądać zatrzymania się autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, rozmawiać z kierowcą.
 • W czasie jazdy autobusem uczniowie podporządkowują się poleceniom opiekuna lub kierowcy autobusu.
 • O niestosownym zachowaniu się ucznia opiekun informuje wychowawcę klasy, pedagoga, dyrektora szkoły, a ci, rodziców dziecka.
 • Za nieprzestrzeganie powyższych uczeń ponosi konsekwencje zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania.
 • Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
TYGODNIOWY ROZKŁAD
dzień dowóz odwóz
pn 8.00 9.40 13.30 15.05 15.55
wt 8.00 9.40 13.30 15.05 15.55
śr 8.00 9.40 13.30 15.05 15.55
czw 8.00 9.40 13.30 14.15 15.55
pt 8.00 9.40 12.35 13.30 14.15
SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD
dowóz na 8.00 dowóz na 9.40
Świtały 7.00 Świtały 8.50
Łojewo 7.02 Łojewo 8.52
Dąbrówka 7.10 Dąbrówka 9.00
Wiszno 7.12 Wiszno 9.02
Bobrowniki 7.15 Bobrowniki 9.05
Skibin 7.20 Skibin 9.10
Szwecja 7.22 Szwecja 9.12
Wiatrowo 7.35 Wiatrowo 9.25
Damno 7.45 Damno 9.35

Dzwonki/ przerwy

8.00 - 8.45
(1)
8.50 - 9.35
(2)
9.45 - 10.30
(3)
10.45 - 11.30
(4)
11.40 - 12.25
(5)
12.35 - 13.20
(6)
13.25 - 14.10
(7)
14.15 - 15.00
(8)
15.05 - 15.50
(9)

Zajęcia dodatkowe

stan na 01.09.2018r.

 • Matematyczne:
  • klasa 6 - pani Joanna Rusak
 • Plastyczne:
  • klasy 1 - 4 - pani Małgorzata Kozłowicz
  • klasy 5 - 8 - pani Małgorzata Kozłowicz
 • Chór szkolny - pani Małgorzata Kozłowicz:
  • klasy 1 - 4
  • klasy 5 - 6
  • klasy 7 - III gimnazjum
 • Dziennikarskie - pani Dorota Rusak:
  • klasy 5 - 7
 • Matematyczne:
  • klasa 6 - pani Joanna Rusak
 • Plastyczne:
  • klasy 1 - 4 - pani Małgorzata Kozłowicz
  • klasy 5 - 8 - pani Małgorzata Kozłowicz
 • Chór szkolny - pani Małgorzata Kozłowicz:
  • klasy 1 - 4
  • klasy 5 - 6
  • klasy 7 - III gimnazjum
 • Matematyczne:
  • klasa 6 - pani Joanna Rusak
 • Plastyczne:
  • klasy 1 - 4 - pani Małgorzata Kozłowicz
  • klasy 5 - 8 - pani Małgorzata Kozłowicz
 • Chór szkolny - pani Małgorzata Kozłowicz:
  • klasy 1 - 4
  • klasy 5 - 6
  • klasy 7 - III gimnazjum
 • Matematyczne:
  • klasa 6 - pani Joanna Rusak
 • Plastyczne:
  • klasy 1 - 4 - pani Małgorzata Kozłowicz
  • klasy 5 - 8 - pani Małgorzata Kozłowicz
 • Chór szkolny - pani Małgorzata Kozłowicz:
  • klasy 1 - 4
  • klasy 5 - 6
  • klasy 7 - III gimnazjum
 • Matematyczne:
  • klasa 6 - pani Joanna Rusak
 • Plastyczne:
  • klasy 1 - 4 - pani Małgorzata Kozłowicz
  • klasy 5 - 8 - pani Małgorzata Kozłowicz
 • Chór szkolny - pani Małgorzata Kozłowicz:
  • klasy 1 - 4
  • klasy 5 - 6
  • klasy 7 - III gimnazjum
 • Matematyczne:
  • klasa 6 - pani Joanna Rusak
 • Plastyczne:
  • klasy 1 - 4 - pani Małgorzata Kozłowicz
  • klasy 5 - 8 - pani Małgorzata Kozłowicz
 • Chór szkolny - pani Małgorzata Kozłowicz:
  • klasy 1 - 4
  • klasy 5 - 6
  • klasy 7 - III gimnazjum
 • Matematyczne:
  • klasa 6 - pani Joanna Rusak
 • Plastyczne:
  • klasy 1 - 4 - pani Małgorzata Kozłowicz
  • klasy 5 - 8 - pani Małgorzata Kozłowicz
 • Chór szkolny - pani Małgorzata Kozłowicz:
  • klasy 1 - 4
  • klasy 5 - 6
  • klasy 7 - III gimnazjum
 • Matematyczne:
  • klasa 6 - pani Joanna Rusak
 • Plastyczne:
  • klasy 1 - 4 - pani Małgorzata Kozłowicz
  • klasy 5 - 8 - pani Małgorzata Kozłowicz
 • Chór szkolny - pani Małgorzata Kozłowicz:
  • klasy 1 - 4
  • klasy 5 - 6
  • klasy 7 - III gimnazjum
 • Matematyczne:
  • klasa 6 - pani Joanna Rusak
 • Plastyczne:
  • klasy 1 - 4 - pani Małgorzata Kozłowicz
  • klasy 5 - 8 - pani Małgorzata Kozłowicz
 • Chór szkolny - pani Małgorzata Kozłowicz:
  • klasy 1 - 4
  • klasy 5 - 6
  • klasy 7 - III gimnazjum
 • Matematyczne:
  • klasa 6 - pani Joanna Rusak
 • Plastyczne:
  • klasy 1 - 4 - pani Małgorzata Kozłowicz
  • klasy 5 - 8 - pani Małgorzata Kozłowicz
 • Chór szkolny - pani Małgorzata Kozłowicz:
  • klasy 1 - 4
  • klasy 5 - 6
  • klasy 7 - III gimnazjum
 • Matematyczne:
  • klasa 6 - pani Joanna Rusak
 • Plastyczne:
  • klasy 1 - 4 - pani Małgorzata Kozłowicz
  • klasy 5 - 8 - pani Małgorzata Kozłowicz
 • Chór szkolny - pani Małgorzata Kozłowicz:
  • klasy 1 - 4
  • klasy 5 - 6
  • klasy 7 - III gimnazjum

Samorząd Uczniowski

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Michalina Drewniak.

Wyjątki z Regulaminu Samorządu Uczniowskiego:

§.1 W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Damnie działa Samorząd Uczniowski, dalej zwany „Samorządem”.
§.2 Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły ...

Cały regulamin

Plan pracy SU

Zarząd SU

Informacje

Wolontariat

Opiekunem Klubu Wolontariusza jest Pani Bożena Cieślicka.

Statut Szkoły § 15 ust. 2:
W ramach działalności Klubu Wolontariusza uczniowie w szczególności:

1) zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego i środowiska naturalnego;
4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz Szkoły;
5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej; 6) promują ideę wolontariatu w Szkole.

Planowane akcje Klubu Wolontariusza

X

październik 2018

 1. Porządkowanie bezimiennych grobów na cmentarzu parafialnym w Damnie.
 2. Zbiórka makulatury - od października do maja.
X I

listopad 2018

 1. Przeprowadzenie akcji Nakrętki dla podopiecznych Fundacji „Nadzieja”- cały rok szkolny.
 2. Przygotowania do Akcji Szlachetna Paczka.
 3. Szkolenie wolontariuszy.
X I I

grudzień 2018

 1. Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.05 grudnia 2018r.
 2. Udział w projekcie Dzieci Zwierzakom - „Poznaj, Zrozum, Pokochaj”. Współpraca z Fundacją Centaurus.
 3. Akcja świąteczna „Szlachetna Paczka” zbiórka słodyczy i produktów spożywczych dla samotnych emerytów i rencistów mieszkających w obwodzie Szkoły Podstawowej w Damnie.
 4. Udział w Gali Wolontariatu zorganizowanym przez Centrum Wolontariatu w Słupsku.
I

styczeń 2019

 1. XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizacja WOŚP na terenie szkoły. Współpraca z SU SP.
 2. Akcja „korepetycje koleżeńskie”.
 3. Podsumowanie pracy w I semestrze.
I I I

marzec 2019

 1. Pomoc przy organizacji VIII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Rytm i Melodia".
 2. Akcja nakrętki c.d.
I V

kwiecień 2019

 1. Pomoc przy organizacji XIX Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas 3 - ch.
 2. Korepetycja koleżeńskie c.d.
V

maj 2019

 1. Korepetycje koleżeńskie - pomoc uczniom osiągającym słabe wyniki w nauce.
 2. Festyn Rodzinny. Współpraca z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej w Damnie.
V I

czerwiec 2019

 1. Podsumowanie całorocznej pracy.

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza przez cały rok szkolny wspomagają również SU i biorą udział w różnych programach społecznych.
Plan pracy może ulegać modyfikacji przez wpisanie nowych zadań o czym będziemy informować.

Informacje

W miesiącu październiku członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza będą porządkować bezimienne groby na cmentarzu w Damnie.

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia jest Pani Bożena Cieślicka.
Przyjmuje w każdy piątek w sali 105 w godzinach od 9.35 do 10.45.

Statut Szkoły § 87

1. W Szkole działa Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, który powołany jest do ochrony praw i wolności uczniów.
2. Kandydatem na Rzecznika może być nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, który wyrazi zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji. Powołuje go Dyrektor Szkoły.
3. Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata.
4. Rzecznik działa w oparciu o Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, który określa środki działania i tryb postępowania w sprawach spornych.
5. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek uczniów, nauczycieli, innych pracowników Szkoły lub z własnej inicjatywy.

Cały regulamin

Działania Rzecznika

Informacje

Statut Szkoły § 88 ust. 1:
Do zadań Rzecznika należy
w szczególności:

1) egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących uczniów;

2) przeciwdziałanie łamaniu praw dziecka i ucznia w Szkole;

3) upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i ucznia wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

4) zgłaszanie propozycji rozwiązań prawnych w dokumentach wewnątrzszkolnych dotyczących uczniów;

5) przedstawianie na zebraniu Rady Pedagogicznej problemów związanych z przestrzeganiem praw dziecka i ucznia;

6) wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach w sprawie zawieszenia kar wynikających z naruszenia przepisów określonych w Statucie;

7) współdziałanie z pedagogiem szkolnym, Samorządem Uczniowskim i Dyrektorem Szkoły.

Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry