Dokumenty szkolne

Statut i regulaminy

Statut Szkoły

stan na 30.08.2018r.

Pobierz

Szkolny Regulamin Oceniania

stan na 30.08.2018r.

Pobierz

Koncepcja szkoły na lata 2018 - 2023

stan na 01.09.2018r.

Pobierz

Regulamin
Rady Pedagogicznej

stan na 30.11.2017r.

Pobierz

Regulamin SU

stan na 30.11.2017r.

Pobierz

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

stan na 22.12.2017r.

Pobierz

Regulamin korzystania
z podręczników szkolnych

stan na 23.04.2015r.

Pobierz Załączniki

Regulamin
korzystania
z szafek szkolnych

stan na 21.12.2016r.

Pobierz Załączniki

Regulamin
wycieczek
szkolnych

stan na 22.12.2017r.

Pobierz Załączniki

Regulamin
świetlicy
szkolnej

stan na 22.12.2017r.

Pobierz Załączniki

Regulamin
biblioteki szkolnej

stan na 22.12.2017r.

Pobierz

Reg. postęp. w razie wypadku

stan na 22.12.2017r.

Pobierz

Procedury
organizowania
uroczystości szkolnych

stan na 22.12.2017r.

Pobierz Załączniki

Regulamin
sklepiku szkolnego

stan na 22.12.2017r.

Pobierz

Regulamin
dyżurów szkolnych

stan na 22.12.2017r.

Pobierz

Dokumenty aktualnego roku szkolnego

stan na 01.09.2018r.

Plan pracy
szkoły

Pobierz

Kalendarz
roku szkolnego

Pobierz

Program
wych. - prof.

Pobierz

Przedmiotowe Systemy Oceniania ( P S O )

stan na 01.09.2018r.

Klasa 1

Pobierz

Klasa 2

Pobierz

Klasa 3

Pobierz

Klasa 4

Pobierz

Klasa 6

Pobierz

Klasa 7

Pobierz

Klasa 8

Pobierz

Klasa III gim.

Pobierz

Raporty z ewaluacji wewnętrznej

rok szkolny 2017 / 2018

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
2. Dzieci nabywają umiejętności i wiadomości.

Pobierz

rok szkolny 2016 / 2017

Kształtowane są postawy
i respektowane normy społeczne.

Pobierz

rok szkolny 2015 / 2016

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Pobierz

rok szkolny 2014 / 2015

Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianów diagnostycznych, sprawdzianu po szóstej klasie i egzaminu gimnazjalnego.

Pobierz

rok szkolny 2013 / 2014

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Pobierz

rok szkolny 2012 / 2013

1. Procesy zachodzące w szkole i placówce. (str. 2)
2. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. (str. 10)

Pobierz

rok szkolny 2011 / 2012

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. (str. 2)
2. Zarządzanie szkołą. (str.13)
3. Organizacja Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. (str. 15)

Pobierz
Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry