Dziennik elektroniczny

Panel rodzica/ucznia

Po zalogowaniu się do systemu rodzic ma możliwość przeglądania danych dotyczących jego dziecka/ dzieci. Na górnym pasku panelu, rodzic ma dostęp do następujących zakładek: Plan zajęć, Obecności, Oceny, Prace domowe i Sprawdziany. W zakładce Więcej można znaleźć następujące elementy: Oceny proponowane/brakujące, Zachowanie/Uwagi, Informacje dodatkowe, Podręczniki, Wydruki, Komunikator, Przegląd prasy, Ustawienia, Wyloguj.

E - Dziennik

Zmiana hasła

Okno Ustawienia zawiera informacje dotyczące profilu użytkownika, w którym rodzic / uczeń może sam zmienić, nadane mu wcześniej przez system hasło dostępu do systemu.

W przypadku zagubienia loginu lub hasła, proszę zgłosić się osobiście do wicedyrektora.

Wywiadówki

1

11.09.2018r.
godzina 16.30

Zebranie z wychowawcami: wybranie trójek klasowych; wybór przedstawiciela do Rady Rodziców; uzgodnienie z rodzicami planu pracy wychowawcy; ubezpieczenie uczniów; zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym i prawie szkolnym; procedury organizacji egzaminów; złożenie deklaracji w sprawie wyboru egzaminu z języka nowożytnego; sprawdzenie danych osobowych uczniów kl. 8 i III gim. zebranie informacji o potrzebie dostosowania formy egzaminu do możliwości i potrzeb uczniów;
2

13.11.2018r.
godzina 16.30

Dzień otwarty: rodzinne śpiewanie pieśni patriotycznych - występ chóru szkolnego zapoznanie rodziców uczniów z wynikami badania wiadomości i umiejętności, indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
3

15.01.2019r.
godzina 16.30

Rodzinne śpiewanie kolęd - występ chóru szkolnego, poinformowanie o ocenach klasyfikacyjnych za I semestr, informacje o wynikach w nauce i zachowaniu, omówienie wyników próbnych egzaminów i testów diagnostycznych.
4

12.03.2019r.
godzina 16.30

Pedagogizacja rodziców, przypomnienie procedur egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, informacja o wynikach w nauce i zachowaniu, organizacja festynu, indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
5

07.05.2019r. - oddział 0b
godzina 16.30

Przedstawienie informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole oddział 0b - diagnoza część II.
6

28.05.2019r. - bez oddziałów 0a i 0b
godzina 16.30

Poinformowanie o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych na koniec roku, zapoznanie rodziców uczniów z wynikami badania wiadomości i umiejętności (diagnozy końcowe), indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
7

04.06.2019r. - oddział 0a
godzina 16.30

Przedstawienie informacji o gotowości dzieci przedszkolnych 0a - diagnoza część II.
8

18.06.2019r. - nowe oddziały 0a i 0b
godzina 16.30

Zebranie rodziców przyszłych oddziałów przedszkolnych: zebranie organizacyjne z rodzicami dzieci czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich, rady jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka - ucznia i ułatwić mu adaptację do nowego środowiska; zapoznanie rodziców z podręcznikami.

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców

Mariola Bąbka
Magdalena Romowska
Marzena Patok

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Anna Gugała - Prasołek
Paulina Matuszewska
Agnieszka Lewandowska

Informacje
Rady Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 15 zł na jedno dziecko przyjmuje skarbnik - Pani Magdalena Romowska.
Płatność do 15.12.2018r.

Wpłat można dokonywać również na konto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA:

93 1020 5558 0000 8402 3149 2235

Przedstawiciele
Rady Rodziców

0a

Paulina Matuszewska

0b

Mariola Bąbka

1

Magdalena Romowska

2

Malwina Kozicka

3

Marta Przybylska

4

Dorota Owsiuk

5a

Anna Pszczoła

5b

Danuta Sołśnia

6

Justyna Stępień

7

Anna Gugała - Prasołek

8

Marzena Patok

III

Agnieszka Lewandowska

Konsultacje

dla rodziców

 • oddziały 0 ab

  Wychowanie przedszkolne

  Dla rodziców 0a:

  pani Monika Targowska przyjmuje w każdy czwartek w godz. 13.30 – 14.15 - sala 14.

  Dla rodziców 0b:

  w zastępstwie przyjmuje pani Katarzyna Dietrich - Urbanek przyjmuje w każdą środę w godz. 8.40 – 9.40 - sala 102.

 • klasy 1 - 3

  Edukacja wczesnoszkolna

  Dla rodziców klasy 1:

  pani Joanna Wojtaś przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 11.40 – 12.25 - pokój nauczycielski.

  Dla rodziców klasy 2:

  pani Brygida Ostrowska przyjmuje w każdy piątek w godz. 10.45 – 11.30 - pokój nauczycielski.

  Dla rodziców klasy 3:

  pani Jolanta Puchalska przyjmuje w każdy wtorek w godz. 11.40 – 12.25 - pokój nauczycielski.

 • język polski

  Język polski klasy 4 - 8 i gim.

  Pani Natalia Dobosz:

  przyjmuje w każdy wtorek w godz. 10.45 – 11.30 - pokój nauczycielski.

  Pani Dorota Rusak:

  przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 8.50 – 9.35 - pokój nauczycielski.

 • języki obce

  Język angielski i język niemiecki klasy 4 - 8 i gim.

  Pani Aleksandra Bodnar:

  przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 12.35 – 13.20 - pokój nauczycielski.

  Pani Michalina Drewniak:

  przyjmuje w każdy wtorek w godz. 13.25 – 14.10 - pokój nauczycielski.

 • artystyczne

  Muzyka, plastyka, zaj. artystyczne klasy 4 - 8 i gim.

  Pani Małgorzata Kozłowicz:

  przyjmuje w każdy wtorek w godz. 14.15 – 15.00 - sala 15.

 • historia i wos

  Historia i wos klasy 4 - 8 i gim.

  Pani Jadwiga Dziułko:

  przyjmuje w każdy piątek w godz. 9.45 – 10.30 - pokój nauczycielski.

 • przyrodnicze

  Przyroda, biologia, geografia i chemia klasy 4 - 8 i gim.

  Pan Jarosław Hajka:

  przyjmuje w każdy piątek w godz. 9.45 – 10.30 - pokój nauczycielski.

  Pan Zbigniew Mazur:

  przyjmuje w każdy piątek w godz. 9.30 – 10.30 - gabinet wicedyrektora.

  Pani Agnieszka Nowicka:

  przyjmuje w każdą środę w godz. 14.10 – 14.50 - pokój nauczycielski.

 • matematyka i fizyka

  Matematyka, fizyka klasy 4 - 8 i gim.

  Pani Ewelina Lasota:

  przyjmuje w każdy czwartek w godz. 11.40 – 12.25 - pokój nauczycielski.

  Pani Kamila Milewska:

  przyjmuje w każdy wtorek w godz. 10.45 – 11.30 - pokój nauczycielski.

  Pani Joanna Rusak:

  przyjmuje w każdy wtorek w godz. 13.30 – 14.30 - gabinet dyrektora.

 • informatyka

  Informatyka klasy 1 - 8 i gim.

  Pani Ewelina Lasota:

  przyjmuje w każdy czwartek w godz. 11.40 – 12.25 - pokój nauczycielski.

  Pani Kamila Milewska:

  przyjmuje w każdy wtorek w godz. 10.45 – 11.30 - pokój nauczycielski.

  Pani Agnieszka Nowicka:

  przyjmuje w każdą środę w godz. 14.10 – 14.50 - pokój nauczycielski.

  Pan Krzysztof Mikucki:

  przyjmuje w każdy czwartek w godz. 10.45 – 11.30 - sala 23.

 • technika, wf, edb

  Technika, wych. fizyczne i ed. dla bezp. klasy 4 - 8 i gim.

  Pan Dominik Kaczmarek:

  przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 9.45 – 10.30 - sala 23.

  Pan Krzysztof Mikucki:

  przyjmuje w każdy czwartek w godz. 10.45 – 11.30 - sala 23.

 • religia

  Religia klasy 1 - 8 i gim.

  Pani Bożena Cieślicka:

  przyjmuje w każdą środę w godz. 13.30 – 14.00 - pokój nauczycielski.

  Ks. Zdzisław Wirkus:

  brak danych.

 • język kaszubski

  Język kaszubski klasy 1 - 8

  Pani Aleksandra Bodnar:

  przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 12.35 – 13.20 - pokój nauczycielski.

  Pani Jolanta Puchalska:

  przyjmuje w każdy wtorek w godz. 11.40 – 12.25 - pokój nauczycielski.

 • świetlica

  Zajęcia opiekuńcze klasy 1 - 8 i gim.

  Pani Dorota Węgrzyn:

  przyjmuje w każdy czwartek w godz. 11.45 – 12.30 - sala 12.

Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry