Informacje
o szkole

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Damnie znajduje się w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, gminie Damnica.

Nauka w szkole rozpoczęła się w maju 1945r.
We wrześniu 1946 roku uczyło się 35 uczniów.
We wrześniu 1972 r. szkoła w Damnie zostaje powołana jako zbiorcza szkoła. Przechodzą wówczas pod jej obwód szkolny dzieci ze szkół niepełnych w Dąbrówce i Łojewie, które to stają się filiami szkoły.
9 października 1971r. został oddany nowy obiekt szkoły.
27 listopada 1996r. kompleks szkolny wzbogaca się o segment dydaktyczny z łącznikiem Szkoły Podstawowej. Natomiast 30 września 1998r. oddano do użytku salę gimnastyczną.
W Damnie w dniu 1 września 1999r. powstają dwie szkoły: Szkoła Podstawowa z klasami I - VI + oddział zerowy oraz Gimnazjum z klasami I - III.
W 2002r. szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół w Damnie.
Obecnie organizacyjnie jest to szkoła podstawowa ośmioklasowa.
05.10.2011r. szkoła otrzymała tytuł "SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW"

Realizujemy

Szkoła Promująca Zdrowie

więcej informacji

Dzieciaki Mleczaki

Bieg po Zdrowie

Ratujemy i uczymy ratować

Oferta

  • Realizacja innowacji pedagogicznych
  • Koła zainteresowań
  • Zajęcia sportowe
  • Język kaszubski
  • Logopedia
  • Pomoc pedagoga i psychologa
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zajęcia wyrównawcze
  • Wolontariat

Programy, projekty

Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.
Dzieciaki Mleczaki to edukacyjno – informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców. Celem „Dzieciaków Mleczaków” jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną.
„BIEG PO ZDROWIE” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Główne cele programu: opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku i skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych, organizatorem jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.
Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry