Wydarzenia kaszubskie

V Rajd szlakiem „Osobliwości gminy Damnica - Świecichowo”

Kraina w Kratę – podróż do przeszłości. 2015r.

sprawozdanie
w języku polskim

1 7
czer
2015
”Krôjna w Krôtã – réza w przeszłotã"
Kraina w Kratę – podróż do przeszłości

Pod koniec roku szkolnego 17 i 24 czerwca 2015 roku uczniowie uczęszczający na zajęcia z języka kaszubskiego odbyli wyjątkową wycieczkę do Swołowa - europejskiej wsi dziedzictwa kulturowego.

Jest to stare miejsce osadnicze, gdzie zlokalizowanych jest ponad 70 tradycyjnych budynków chłopskich charakterystycznych dla Pomorza Środkowego z XVIII, XIX i początku XX wieku (Kraina w Kratę). Od czerwca 2008 roku funkcjonuje tu Muzealna Zagroda Albrechta (filia Muzeum Pomorza Środkowego), w której to można obejrzeć ekspozycję obrazującą życie bogatego, pomorskiego chłopa ze wsi Swołowo. Nasza wycieczka okazała się wyprawą w przeszłość. Młodsza grupa dzieci m.in. obserwowała pracę prawdziwego kowala i oglądała prezentację na temat życia dzieci sprzed ponad stu lat.
To była wyjątkowa okazja to tego, by poznać dawne zabawy podwórkowe i pobawić się zabytkowymi zabawkami. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że upodobania dzieci do zabaw zbytnio się nie zmieniły na przestrzeni wieków. Chłopcy nadal z zachwytem bawią się konikami z drewna, a dziewczynki lalkami z gałganków. Na koniec „wyprawy w czasie” każde dziecko własnoręcznie wykonało sobie maskotkę/ laleczkę z trzciny i innych naturalnych materiałów. Z kolei dla starszej grupy atrakcją były interaktywne wystawy i zajęcia warsztatowe „Ulepione z gliny”. Młodzież wykazała się tu niebywałą inwencją i zaangażowaniem, czego dowodem są wykonane przez nich różnorodne pamiątki: aniołki, kubeczki i ozdoby. Zwieńczeniem naszej podróży do przeszłości był piknik obok potężnej, czworobocznej zagrody budowlanej. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody zaliczamy wycieczkę do udanych!

Opracowała: Jolanta Puchalska

”W krôjnie Grifa i Dãbù - Farwë żëcégò"

Muzyka i tekst: Grzegorz Gurłacz, tłumaczenie: Jolanta Puchalska, wykonanie: zespół kaszubski Szkoły Podstawowej w Damnie, operator kamery i montaż: Joanna Rusak.
Aùtorã tekstu ë mùzyczi do „Zwëczajny piesnie ò nadzwëczajnym môlu” – òficjalny gminowi spiéwë je direktor CEiK Grégòr Gùrłôcz (znóny aktór ë kabarecôrz).

Obejrzyj, kliknij w logo lub powyżej

sprawozdanie
w języku polskim

2 7
pazd
2017
”W krôjnie Grifa i Dãbù - Farwë żëcégò"
Dzień Kaszubski w Szkole Podstawowej w Damnie

27 października 2017r. Szkoła Podstawowa imienia Jana Brzechwy w Damnie zorganizowała imprezę pod tytułem „W krôjnie Grifa i Dãbù”. To było już trzecie z kolei spotkanie szkół w obrębie powiatu słupskiego, na którym odbywał się przegląd dokonań uczniów uczących się języka kaszubskiego.

W tym roku szkoły w Damnie, Damnicy i Zagórzycy prezentowały się na scenie w temacie morza. Były rybackie tańce, legendy, morskie piosenki i adaptacja spektaklu E. Preczkowskiej pt.: „Farwë żëcégò”. Trzeba tu nadmienić, że tegoroczny poziom artystyczny przeglądu był na bardzo wysokim poziomie. A zwycięzcami zostali... wszyscy, bo nasz przegląd miał nie konkursowy charakter. Uczestnicy spotkania byli też świadkami historycznego momentu-premiery teledysku do oficjalnej pieśni gminnej pod tytułem: „Zwyczajna pieśń o nadzwyczajnym miejscu” w wersji kaszubskiej. Autorem tekstu i muzyki do tej pieśni jest dyrektor Centrum Edukacji i Kultury pan Grzegorz Gurłacz (znany aktor i kabareciarz). A wyjątkowy teledysk nagrała i zmontowała pani dyrektor naszej placówki Joanna Rusak, która jest też autorem pierwowzoru herbu i flagi gminy Damnica. Po prezentacjach szkół gościnnie wystąpił współczesny, kaszubski zespół „Fucus”. Rafał Rompca i Leszek Bolibok zaprezentowali takie pieśni jak np.: „Rëbôcë na mòrze”, „Mòrskô bùrzô” , „Kòza”, „Żeglôrz”, czy „Kaszëbsczé jezora”. Koncert był bardzo wesoły. Publiczność żywo reagowała na kaszubskie szlagiery i wzięła udział w muzycznym występie gości. Tradycyjnie podczas spotkania była możliwość bezpośredniego kontaktu z Damnisiem -maskotką naszej gminy, okazja do zakupu kaszubskich upominków, a także do rozmów nauczycieli języka kaszubskiego, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami pracy z dziećmi. Na koniec organizatorzy przygotowali poczęstunek dla wszystkich uczestników tego dnia. Można było degustować różne ciasteczka, pączki, gofry, rogaliki, drożdżową babkę no i obowiązkowo (przy temacie morza) ... ryby, bo jak mówi kaszubskie powiedzenie: „czëm bez rëbë bëłëbë Kaszëbë?”.

Opracowała: Jolanta Puchalska

sprawozdanie
w języku kaszubskim

”W krôjnie Grifa i Dãbù - Farwë żëcégò"

27 rujana 2017r. Spòdlecznô Szkòła miona Jóna Brzechwë w Damnie zòrganizowała rozegracjã pòd titlã W krôjnie Grifa i Dãbù. To bëło ju trzecé pòtkanié w òbjimie słëpsczégò krézu, na chtërnym òdbëwôł sã przezér dokôzów szkòłów.

Latos szkòłë w Damnie, Damnicë ë Zagórzëcë prezentowałë na binie téma: Kòl mòrza. Bëłë: rëbacczé tuńce, legeńdë, mòrsczé frantówczi ë adaptacjô spektôczla E. Prëczkòwsczi pt. „Farwë żëcégò”. Mùsz je dodac, że artisticznô rówizna bëła wësokô. A dobiwcama òstałë ... wszëtcë, bò naji przezér miôł nié kònkùrsowi charakter. Bëtnicë zéńdzeniô bëlë swiôdkama historicznégò mòméntù, bò mòglë òbezdrzec premiérã teledisku do òficjalny gminowi spiéwy pòd titlã: „Zwëczajnô piesn ò nadzwëczajnym môlu” pò kaszëbskù. Aùtorã tekstu ë mùzyczi do ni spiéwë je direktor CEiK Grégòr Gùrłôcz (znóny aktór ë kabarecôrz). Apartny teledisk zrëchtowała Joana Rusôk, co je direktorã szkòłe w Damnie, a téż aùtorã pierwòsztôłtu céchù ë fanë gminë Damnica. Pózni przëszedł czas na wëstãpë gòscy-nôleżników terôczasnégò, kaszëbsczégò karna Fucus. Rafał Rompca ë Leszek Bòlibok spiéwalë m.in. „Rëbôcë na mòrze” i „Mòrskô bùrzô”, „Kòza”, „Żeglôrz”, czë „Kaszëbsczé jezora”. Kòncert béł baro wiesołi. Pùblicznosc żëwò reagòwała na szlagérë i wzãła aktiwny ùdzél w muzycznym wëstãpie gòscy. Tradicyjno òb czas zéńdzeniô bëła leżnosc pòtkaniô z Damniszã -glingòtkã najé gminë, leżnosc do kùpòwaniô kaszëbsczich dôrënków, a téż do kôrbióńczi midzë szkólnyma, jaczi òpòwiôdalë so ò swòjich doswiôdczeniach robòtë z dzecama. Na kùńc òrganizatorzë przërëchtowelë ùraczëne dlô wszëtczich, co sã zeszlë. Bëłë: wszelëjaczé kùszczi, pùrcle, wafle, chróstë, młodzowi kùch, në i òbrzészno.... rëbë , bò „czëm bez rëbë bëłëbë Kaszëbë?”. Rôczimë do najù na rok!

Opracowała: Jolanta Pùchalskô

„Zwëczajnô piesn ò nadzwëczajnym môlu”

1. Czasama wszëtczégò móm dosc bò żëcé cãżkò mie nawiédzô
Czasama żëcé òstro dôwô w gnôt le hewò zaczinô sã czarzëna

REF. Lasa szum i znóny ptôchów spiéw taczé môłé cos, pòtém wnetka nick
Lëdzczi zrëch ë wòń zbòża z pòlów je ë to sygnie, żebë dali żëc

2. Wiôldzi swiat wcyg ùsmiéwô nóm sã w twôrz
Że nie nëkómë..., Że niemódny..., Że ni mómë...

2Nen wiôldżi swiat Czedë jidã spac gôdô tak: „Cos jô stracył czegòs w żëcym felëje...”

REF. Lasa szum...
Krëjamnota, krëjamnota Cëż to je za krôjna
To Damnica, To Damnica Taczé snôżé mô lica.
Żôlą serca, żôlą gnôtë Wëjasnionô krëjamnota
To Damnica, to Damnica Taczé snôżé mô lica.
Krëjamnota, krëjamnota To Damnica, To Damnica, TO! ....

”Krôjna w Krôtã – réza w przeszłotã"

Kraina w Kratę – podróż do przeszłości. 2015r.

sprawozdanie
w języku polskim

1 7
czer
2015
”Krôjna w Krôtã – réza w przeszłotã"
Kraina w Kratę – podróż do przeszłości

Pod koniec roku szkolnego 17 i 24 czerwca 2015 roku uczniowie uczęszczający na zajęcia z języka kaszubskiego odbyli wyjątkową wycieczkę do Swołowa - europejskiej wsi dziedzictwa kulturowego.

Jest to stare miejsce osadnicze, gdzie zlokalizowanych jest ponad 70 tradycyjnych budynków chłopskich charakterystycznych dla Pomorza Środkowego z XVIII, XIX i początku XX wieku (Kraina w Kratę). Od czerwca 2008 roku funkcjonuje tu Muzealna Zagroda Albrechta (filia Muzeum Pomorza Środkowego), w której to można obejrzeć ekspozycję obrazującą życie bogatego, pomorskiego chłopa ze wsi Swołowo. Nasza wycieczka okazała się wyprawą w przeszłość. Młodsza grupa dzieci m.in. obserwowała pracę prawdziwego kowala i oglądała prezentację na temat życia dzieci sprzed ponad stu lat.
To była wyjątkowa okazja to tego, by poznać dawne zabawy podwórkowe i pobawić się zabytkowymi zabawkami. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że upodobania dzieci do zabaw zbytnio się nie zmieniły na przestrzeni wieków. Chłopcy nadal z zachwytem bawią się konikami z drewna, a dziewczynki lalkami z gałganków. Na koniec „wyprawy w czasie” każde dziecko własnoręcznie wykonało sobie maskotkę/ laleczkę z trzciny i innych naturalnych materiałów. Z kolei dla starszej grupy atrakcją były interaktywne wystawy i zajęcia warsztatowe „Ulepione z gliny”. Młodzież wykazała się tu niebywałą inwencją i zaangażowaniem, czego dowodem są wykonane przez nich różnorodne pamiątki: aniołki, kubeczki i ozdoby. Zwieńczeniem naszej podróży do przeszłości był piknik obok potężnej, czworobocznej zagrody budowlanej. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody zaliczamy wycieczkę do udanych!

Opracowała: Jolanta Puchalska

Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry