Programy/ projekty

Dzieciaki Mleczaki

Organizatorem programu jest Polska Izba Mleka.

Koordynatorem w szkole, w roku szkolnym 2018/2019 jest Pani Monika Targowska.
Program realizowany jest w oddziale przedszkolnym 0a

Czas trwania programu: od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Dzieciaki Mleczaki to edukacyjno – informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców.
Celem „Dzieciaków Mleczaków” jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną.
Mleko to ważny i smaczny produkt, którego spożywanie jest konieczne dla prawidłowego rozwoju najmłodszych. Dlatego Polska Izba Mleka przygotowała działania promujące spożycie mleka i produktów mleczarskich właśnie dla przedszkolaków.
Celem programu jest:

 • wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę,
 • wykreowanie mody na picie mleka wśród najmłodszych.

Działania w ramach programu:

Więcej informacji na portalu

 • Dzieciaki Mleczaki

  ProgramZajrzyj

Bieg Po Zdrowie

Organizatorem programu jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Koordynatorem w szkole, w roku szkolnym 2018/2019 jest Pan Krzysztof Rodziewicz.
Program realizowany jest w klasie 4.

Czas trwania programu: rok szkolny.

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej. Grupa, do której skierowany jest program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).
Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.
Celem programu jest:

 • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
 • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
 • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Działania w ramach programu:

Więcej informacji na portalu

Ratujemy i Uczymy Ratować

Organizatorem programu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Koordynatorem w szkole, w roku szkolnym 2018/2019 jest Pani Brygida Ostrowska.
Program realizowany jest w klasie 3.

Czas trwania programu: rok szkolny.

Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" prowadzony jest od kwietnia 2006 roku i skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych.
Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

Działania w ramach programu:

Więcej informacji na portalu

#Beactiv Europejski Tydzień Sportu

Inicjatywa Europejskiej Komisji.

Koordynatorem w szkole, w roku szkolnym 2018/2019 jest Pani Joanna Rusak - dyrektor szkoły.
Program realizowany jest we wszystkich klasach szkoły podstawowej i klasie III gimnazjum.

Czas trwania programu: od 23 września 2018r. do 30 września 2018r.

Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju twórczych, sportowych działań, ma promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie.
Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.
Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

Działania podjęte w ramach programu:

W dniach 23 - 30.09.2018r. już po raz czwarty miał miejsce Europejski Tydzień Sportu. Głównym celem tej inicjatywy było promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
Z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu w naszej szkole w dniach 24 - 28.09.2018r. przygotowano cykl wydarzeń, mający na celu podniesienie statusu wychowania fizycznego i sportu w szkole, stworzenie atmosfery zabawy i radości poprzez aktywność fizyczną dla młodych ludzi, propagowanie zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia przez cały okres nauki. W ramach tego aktywnego tygodnia wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli okazję zatańczyć zumbę, sprawdzić się w turnieju szachowym oraz międzyklasowym turnieju piłki nożnej, który wzbudzał największe emocje. To był bardzo udany i aktywny tydzień w naszej szkole, który sprawił nam niesamowitą radość.

Więcej informacji na portalu

Trzymaj Formę!

Organizatorem programu jest Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Koordynatorem w szkole, w roku szkolnym 2018/2019 jest Pan Krzysztof Rodziewicz.
Program realizowany jest w klasach 5 - 8 i klasie III gimnazjum.

Czas trwania programu: rok szkolny.

„Trzymaj Formę!” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym odejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.
Celem programu jest:

 • pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,
 • kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
 • dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Działania w ramach programu:

Więcej informacji na portalu

Samorząd Uczniowski

Organizatorem programu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Koordynatorem w szkole, w roku szkolnym 2018/2019 jest Pani Michalina Drewniak.
Program realizowany jest w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego.

Czas trwania programu: rok szkolny.

Program wspiera uczniów, uczennice i nauczycieli, nauczycielki zainteresowanych rozwijaniem samorządności uczniowskiej w szkołach. Uczniowie i uczennice dowiadują się, jak realizować swoje pomysły i pasje poprzez działalność w samorządzie oraz jak sprawnie i efektywnie działać w szkole, a także poza nią.
Nauczyciele i nauczycielki – opiekunowie, opiekunki samorządów uczniowskich dowiadują się, w jaki sposób wspierać działania uczniów i uczennic.
Akcje programu: "Samorządy Mają Głos" - przeprowadzenie demokaratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego, "Szkoła Demokracji" - zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

Działania w ramach programu:

Więcej informacji na portalu

 • Samorząd Uczniowski

  ProgramZajrzyj

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Organizatorem jest przedsiębiorstwo Maspex i marka Puchatek, należąca do portfolio firmy we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Koordynatorem w szkole, w roku szkolnym 2018/2019 jest Pani Joanna Wojtaś.
Program realizowany jest w klasie 1.

Czas trwania programu: od 03.09.2018 roku do 31.01.2019 roku.

Akademia Bezpiecznego Puchatka – program edukacyjny skierowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w całej Polsce.
Celem programu jest:

 • edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole,
 • wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia,
 • edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami,
 • przekazywanie treści edukacyjnych poprzez zabawę.

Działania w ramach programu:

Więcej informacji na portalu

 • Akademia Bezpiecznego Puchatka

  Zajrzyj

Akademia Dojrzewania

Organizatorem jest Adliner Sp. z o.o. agencja komunikacji marketingowej.

Koordynatorem w szkole, w roku szkolnym 2018/2019 jest Pani Jadwiga Dziułko.
Program realizowany dla nastolatek w wieku 10 - 15 lat: klasy 5 - 8 szkoły podstawowej.

Czas trwania programu: rok szkolny.

Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia Dojrzewania” to program skierowany do dziewcząt wkraczających w trudny okres dojrzewania.
W CZASIE TRWANIA REKRUTACJI, szkoły otrzymają bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych, który umożliwi ciekawe i fachowe przeprowadzenie zajęć w grupie dziewcząt. Zestaw ten będzie zawierał: filmy edukacyjne wraz ze scenariuszami zajęć dla nauczycieli, plakat informacyjny dla szkoły, poradniki dla nastolatek oraz ich rodziców, a także tablice edukacyjne umożliwiające prowadzenie zajęć z dziewczętami, saszetki z płynami Lactacyd, kalendarzyki miesiączkowe, karty z pytaniami oraz notesy z bilansem nastolatka.
Celem programu jest:

 • wsparcie pedagogów szkolnych w realizacji zajęć lekcyjnych z nastolatkami w ramach przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” ujętego w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Działania w ramach programu:

Więcej informacji na portalu

 • Akademia Dojrzewania

  ProgramZajrzyj

Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry